1. TRANG CHỦ > SỰ KIỆN/KHUYẾN MẠI >

Nhiệm Vụ Tuần Cho Bang Hội (09/07 - 15/07)

Nhiệm Vụ Tuần Cho Bang Hội (09/07 - 15/07)

Nhiệm Vụ Tuần Cho Bang Hội (09/07 - 15/07)

1. Các thành viên Online hàng ngày trong tuần 2. Mỗi người chơi 20 ván bài trở lên mỗi ngày. 3. Cả bang phải chia sẻ ít nhất 10 ván bài đẹp của game Phỏm

Bài viết này được biên tập bởi:Tín Nhất Việt Nam 20 Chuyển tiếp, không đại diện Tín Nhất Việt Nam 2023Lập trường, liên lạc lại Trang chủ Và ghi rõ xuất xứ: https://yeeea.comhttps://yeeea.com/event/83/

LIÊN HỆ

facebook:Đăng nhập bằng facebook

Hotline:+84 93867292

Thời gian làm việc 24 giờ x 7ngày